Petitie


Bookmark and Share


Reanimatieonderwijs op school

Het aantal steunbetuigingen staat op dit moment op:

In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn. Op tijd reanimeren en defibrilleren is daarom van cruciaal belang. Door een goed samenspel van voldoende AED’s in de wijken, voldoende vrijwilligers, die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen en een oproep systeem kan het aantal levens dat wordt gered, stijgen van circa 7% tot boven 25%.

Een initiatiefvoorstel genaamd “Hart voor Limburg” is Statenbreed ondersteund, en reanimatieonderwijs pilots op middelbare scholen in de provincie Limburg blijken tot dusver zeer succesvol. Om de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen is het echter noodzakelijk dit als verplicht vak in het lespakket op te nemen, hetgeen al in veel andere landen het geval is.

Dit lespakket omvat 1 cursus om de basisvaardigheden op het gebied van reanimatie en gebruik van AED’s aan te leren en gedurende enkele jaren een herhalingscursus. Het onderwijs dient te voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Een met goed gevolg afgelegde toets aan het eind van de cursus wordt bevestigd met een door de NRR afgegeven certificaat. Het gaat in totaal om maximaal 10 lesuren, 4 praktijkuren voor de basisopleiding in het 3e leerjaar gevolgd door 2 herhalingsuren in ieder volgend jaar.

Op 1 oktober 2010 is het burgerinitiatief gelanceerd om reanimatieonderwijs als verplicht onderdeel in het lespakket vanaf het 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs op te nemen.

Dit burgerinitiatief werd gestart door prof. dr. A.P.M. Gorgels, cardioloog Onderzoeksschool Caphri van het MUMC, namens de Reanimatie-estafette Limburg en ondersteund door de initiatiefnemers van “Hart voor Limburg”, tevens ambassadeurs van de Reanimatie-estafette Limburg, zijnde de volgende Statenleden van de provincie Limburg:

· Erik Koppe (VVD);
· Marij Cox (CDA);
· Mohamed Addarrazi (PvdA);
· Daan Prevoo (SP) en
· Paul Wessels (D66).