12e Reanimatie-estafette

29 september 2017
Heerlen

12e Reanimatie-estafette

29 september 2017
Heerlen

12e Reanimatie-estafette

29 september 2017
Heerlen

12e Reanimatie-estafette Limburg

29 september 2017
Heerlen

12e Reanimatie-estafette

29 september 2017
Heerlen

Home

Reanimatietraining

Jaarlijks worden in ons land vele duizenden mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. In 25% van de gevallen gebeurt dit op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Echter het overgrote deel, 75%, wordt getroffen in de thuissituatie. Vaak betreft het een familielid of een vriend. Snelle alarmering, start van de reanimatie door omstanders en burgerhulpverleners maken het verschil tussen leven en dood. Vele studies hebben aangetoond dat indien getuigen en omstanders onmiddellijk met de juiste hulpverlening starten de kans op overleven na een acute hartstilstand toeneemt. Daarom moeten zoveel mogelijk burgers beschikken over reanimatievaardigheden.

In samenwerking met RodaJC, de gemeente Heerlen en de Stichting Reanimatie-estafette Limburg is een campagne gestart om aandacht te vragen voor een hartveilig Limburg: meer burgers motiveren en stimuleren deel te nemen in het reanimatieoproepnetwerk in Heerlen en de omliggende gemeenten. Hiervoor worden op een aantal data reanimatietrainingen gegeven op verschillende locaties in de gemeente Heerlen.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van deze korte reanimatietrainingen. De training duurt drie uur en wordt afgesloten met een certificaat.

Data reanimatietraining:

Dag       Datum                Tijd                                    Locatie

Ma        03 april 2017     19.00 – 22.00 uur            Bernardinuscollege

Wo        05 april 2017     19.00 – 22.00 uur            Sint-Janscollege

Di          11 april 2017     19.00 – 22.00 uur            Bernardinuscollege

Do         13 april 2017     19.00 – 22.00 uur            Bernardinuscollege

Wo        19 april 2017     19.00 – 22.00 uur            Sint-Janscollege

Do         20 april 2017     19.00 – 22.00 uur            Sint-Janscollege

Adressen:

Bernardinuscollege Heerlen, Akerstraat 95, 6417 BK te Heerlen

Sint Janscollege Hoensbroek, Amstenraderweg 122, 6431 EN te Hoensbroek

Doelstelling is het aantal burgerhulpverleners in de gemeente Heerlen en de omliggende gemeenten te doen toenemen. Deelnemers die zich na afloop aanmelden voor het reanimatieoproepnetwerk wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,-; de gemeente Heerlen draagt de overige kosten € 20,- per deelnemer. Aanvullende informatie over het reanimatienetwerk ontvangt u tijdens de reanimatietraining.

Deelnemers die zich niet wensen aan te melden voor het reanimatieoproepnetwerk HartslagNu wordt een bijdrage van € 25,- gevraagd.

Inschrijven kunt u via deze link: http://www.hartveilig.nl/cursus-data-reanimatie-en-aed-bediener/.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail gelieve contact op te nemen met info@hartveilig.nl of via tel 043-6010212.

Wij zien er naar uit u te ontmoeten op een van de data in april a.s.

Nog
tot aan de 12e Reanimatie-estafette op 29 september 2017
bannner-85x200-overdracht-rea-est-heerlen-2017

 

Publicatie-A5-Petra-Schuffeln-Ridder-O-ON

 

Reanimatieonderwijs
In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn. Op tijd reanimeren en defibrilleren is daarom van cruciaal belang. Door een goed samenspel van voldoende AED’s in de wijken, voldoende vrijwilligers, die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen en een oproep systeem kan het aantal levens dat wordt gered, stijgen van circa 7% tot boven 25%.
Een initiatiefvoorstel genaamd “Hart voor Limburg” is Statenbreed ondersteund, en reanimatieonderwijs pilots op middelbare scholen in de provincie Limburg blijken tot dusver zeer succesvol. Om de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen is het echter noodzakelijk dit als verplicht vak in het lespakket op te nemen, hetgeen al in veel andere landen het geval is.
Op 1 oktober 2010 is het burgerinitiatief gelanceerd om reanimatieonderwijs als verplicht onderdeel in het lespakket vanaf het 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs op te nemen.
Graag vragen wij u om even tijd te nemen om via deze link de petitie Reanimatieonderwijs op school in te vullen >>
Foto-chequeoverdracht
Lees verder >>