13e Reanimatie-estafette Limburg

28 september 2018 Citaverde College, Jagerstraat 6, Roermond

13e Reanimatie-estafette Limburg

28 september 2018 Citaverde College, Jagerstraat 6, Roermond

13e Reanimatie-estafette Limburg

28 september 2018 Citaverde College, Jagerstraat 6, Roermond

13e Reanimatie-estafette Limburg

28 september 2018 Citaverde College, Jagerstraat 6, Roermond

13e Reanimatie-estafette Limburg

28 september 2018 Citaverde College, Jagerstraat 6, Roermond

Home

Nog
tot aan de 13e Reanimatie-estafette op 28 september 2018
 

 

Reanimatieonderwijs
In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn. Op tijd reanimeren en defibrilleren is daarom van cruciaal belang. Door een goed samenspel van voldoende AED’s in de wijken, voldoende vrijwilligers, die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen en een oproep systeem kan het aantal levens dat wordt gered, stijgen van circa 7% tot boven 25%.
 
Een initiatiefvoorstel genaamd “Hart voor Limburg” is Statenbreed ondersteund, en reanimatieonderwijs pilots op middelbare scholen in de provincie Limburg blijken tot dusver zeer succesvol. Om de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen is het echter noodzakelijk dit als verplicht vak in het lespakket op te nemen, hetgeen al in veel andere landen het geval is.
Op 1 oktober 2010 is het burgerinitiatief gelanceerd om reanimatieonderwijs als verplicht onderdeel in het lespakket vanaf het 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs op te nemen.
Graag vragen wij u om even tijd te nemen om via deze link de petitie Reanimatieonderwijs op school in te vullen >>
Foto-chequeoverdracht
Lees verder >>