De heer J.H.T.J. van Oppen, voorzitter
Mevrouw S.L.F. Gulpen, secretaris/communicatie en PR
De heer A.G. de Haas, penningmeester
De heer V. Houben,   bestuurslid
Mevrouw C.P.F. Janssen-Cox, bestuurslid