Stichtingsbestuur

Jack-van-Oppen
De heer J.H.T.J. van Oppen, voorzitter

Sharon-Gulpen
Mevrouw S.L.F. Gulpen, secretaris

Arno-de-Haas
De heer A.G. de Haas, penningmeester